Bộ Tạ Tay Điều Chỉnh Bowflex Selecttech 1090

(đánh giá) 2 đã bán

Giá gốc là: 9.500.000₫.Giá hiện tại là: 7.800.000₫.

– Trọng lượng tạ tập có thể điều chỉnh từ 10 – 90 Lbs tương đương từ 4,5 đến 40,8 kg (1 Lbs = 0.45 Kg).
– Tạ tay có các mức điều chỉnh gồm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 Lbs.